Zkušenosti z použití dělostřelectva v soudobých operacích

O čemkoliv, s kýmkoliv, kdekoliv...

Zkušenosti z použití dělostřelectva v soudobých operacích

Příspěvekod Antoncz » ned 25. led 2015 14:47:25

Část článku z doctrine.vavyskov.cz/ http://doctrine.vavyskov.cz/_casopis/2011_2/2011_2_3b.html


Zkušenosti z použití dělostřelectva v soudobých operacích

Ing. Karel KUDLIČKA, odbor doktrín Vyškov

Přečteno: 2925x
Úvod

Dělostřelectvo a minomety v soudobých mírových operacích zůstávají nadále hlavním prostředkem palebné podpory v boji v zastavěném prostoru. Nepřímé palby však nemají pro plnění některých úkolů palebné podpory vševojskových jednotek požadovanou přesnost. Účinnost hlavňového dělostřelectva zvyšuje použití přesné munice a nastavení časovače, například proti nepříteli v otevřeném prostoru a na střechách domů. „Při použití bezkontaktního (rádiového) zapalovače je třeba brát v úvahu, že při průletu v těsné blízkosti budov, stožárů a jiných podobných konstrukcí může dojít k předčasnému výbuchu granátu.“[1]

Minomety vyžadují zvláštní pozornost při plánování, zejména pokud se týče mobility, bezpečnosti, zásobování municí a budování palebných stanovišť. Elektronické rušení a stavby negativně ovlivňují spojení a zamíření. Nejefektivnějšího použití minometů se dosahuje v prostoru, kde mohou plně využít možnosti vést střelbu horní skupinou úhlů k ničení nepřítele umístěného za budovami.
Pokud doprovodné škody na majetku a ztráty na životech nejsou velkým problémem, může dělostřelectvo plně využit svou letální sílu ještě před vstupem do zastavěného prostoru.

1. Zkušenosti z použití dělostřelectva v zastavěném prostoru

Zkušenosti z použití dělostřelectva v zastavěném prostoru jsou čerpány z poznatků získaných v bitvě o Fallúdžu. Účastnilo se jí na 10 000 vojáků. Jednotky námořní pěchoty a irácké jednotky útočily jižním směrem, část jednotek útočila z opačného směru. Činnost vojskového letectva, dělostřelectva včetně minometů a bezpilotních vzdušných prostředků musela být sladěna, aby se předešlo palbě do vlastních řad a aby při vysoké účinnosti palby byly minimalizovány doprovodné škody a ztráty na nekombatantech. Boj v hustě zastavěném prostoru navíc probíhal ve složitých povětrnostních podmínkách za husté mlhy.


Plán palebné podpory v boji o Fallúdžu zahrnoval nasazení bitevních letounů blízké vzdušné podpory námořní pěchoty, pozemních sil, letectva a námořnictva, dále vrtulníků námořní pěchoty a pozemních sil (jak bojových vrtulníků, tak vrtulníků určených pro MEDEVAC), dále tažené houfnice M 198 ráže 155 mm, samohybné houfnice ráže 155 mm Paladin a minomety ráže 60 mm a 81 mm. Kromě toho byla zabezpečena dekonflikce bojiště k zajištění co nejrychlejšího a nejefektivnějšího použití systémů palebné podpory.

Během 12 dnů bitvy bylo vypáleno více než 6 000 dělostřeleckých nábojů. Neprováděla se ale žádná dělostřelecká příprava, rušivé palby nebo zabraňovací palby. Každý výstřel byl reakcí na konkrétní nepřátelskou akci a byl řízen pozorovatelem, jen v některých případech bezpilotním prostředkem. Pomocí bezpilotních prostředků byly získány souřadnice nepřátelských postavení, což umožnilo vedení přesné palby a dosažení nižších doprovodných škod.

Předsunutí pozorovatelé. Při vedení nepřímých paleb měli rozhodující úlohu předsunutí pozorovatelé (Forward Observers – FO). Minimalizace ztrát na civilistech a škodách na majetku vyžadovala, aby palba byla vedena na konkrétní cíle, většinou po jednotlivých výstřelech, a aby byla pozorovaná. Předsunutí pozorovatelé měli stejné snímky s očíslovanými budovami jako piloti a příslušníci bojového operačního střediska.

Proto byly i první výstřely velmi přesné. Cíle byly často zasaženy první salvou, i když se nepoužívala munice s přesným koncovým navedením. Pokud se někdy nepodařilo zasáhnout cíl první ranou, pak po opravě byl cíl zasažen.

O kvalitě dělostřelecké podpory svědčí skutečnost, že pozemní jednotky se nebály vyžadovat dělostřeleckou podporu (ráže 155 mm) již na vzdálenost od 150 m od předního okraje. „Minomety 81 mm byly schopny vést palbu až 100 m a minomety 60 mm až 50 m od předního okraje.“[2]
Velení a řízení palebné podpory. Každá plukovní bojová skupina (RCT-1 a RCT-7)měla jednu dělostřeleckou baterii (B a C/3-82 FA baterie Paladin) pro přímou podporu. Obě baterie spolu s baterií M198 námořní pěchoty (M/4/14 Marines) byly rozmístěny v Camp Fallúdža, asi 22 km jihovýchodně od města Fallúdža. V Camp Fallúdža byly další dvě houfnice Paladin z 2/A/1-6 FA 2 pod operačním řízením RCT-7. Třetí baterie (A/3-82 FA) byla přidělena k brigádní bojové skupině (BCT2) k plnění úkolů přímé dělostřelecké podpory. V takové sestavě sice nebylo možné vést soustředěnou palbu celým oddílem, protože však nepřátelské cíle byly relativně malé (obvykle velikosti družstva), byla dělostřelecká baterie schopna tyto cíle zničit.

První střelba tažených houfnic M198 a samohybných houfnic Paladin byla vedena jako odvetná reakce proti palbě nepřátelského dělostřelectva. I když nepřítel měl omezené množství nepříliš účinných děl, u každého výstřelu byla zjištěna poloha střílející zbraně a na toto místo byla bezprostředně vedena odvetná palba.

Při vedení operace se osvědčilo vzájemné sdílení aktuálních snímků bojiště. To umožnilo naplánovat co nejvíce cílů a předsunutí pozorovatelé byli schopnosti spolu se středisky řízení palby (Fire Direction Center – FDC) velmi rychle zajistit zasažení cíle první ranou anebo po následné opravě.

Ukázalo se, že bezpilotní bojové vzdušné prostředky (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) jsou schopny poskytovat souřadnice dostatečně přesné pro palbu dělostřelectva a vrtulníků. Pokud bylo ke střelbě na cíl zvoleno dělostřelectvo, posádka vrtulníku svým podvěsným zařízením zjistila přesné souřadnice cíle až z výšky 26 000 stop. Byla schopna, na rozdíl od předsunutého pozorovatele, rozpoznat, zda-li se k cíli nepřibližuje zezadu jiná vlastní jednotka. Každý prvek společného týmu plnil své jedinečné úkoly, což zvyšovalo efektivitu celého týmu. Při vedení čelního útoku byly účinnější časové zapalovače, protože mnozí povstalci byli venku na střechách domů.
Použití přesné munice. Osvědčilo se použití raketometu s municí s přesným navedením (Guided Multiple-Launch Rocket System – GMLRS) s dostřelem 15 km–70 km a dělostřeleckého náboje Excalibur ráže 155 mm s dostřelem 35 km–40 km, naváděného pomocí GPS. „Oba systémy zasahovaly cíle za každého počasí, ve dne a v noci s přesností 4 m.“[3]

Je třeba říci, že tato přesná munice nenahradí stávající schopnosti, nýbrž je doplní. Nenahradí vrtulníky, které neshazují pouze munici s přesným navedením, ale poskytují pozemním jednotkám cenné informace o situaci, aby mohly lépe plnit své bojové úkoly.

Většina palebných úkolů byla plněna použitím klasické munice, zejména na postavení nepřátelské pěchoty a u jiných plošných cílů, kde se ukázala jako vysoce účinná.

Soudobého bojovníka nezajímá, jestli je palba vedena raketovým nebo hlavňovým dělostřelectvem anebo prostředky blízké letecké podpory, ale to, že palebnou podporu dostane na určené místo, v požadovaném rozsahu a čase.
Vedení společných paleb. Pro vedení společných paleb byl vyvinut speciální postup. Vrtulníky operovaly ve výšce 5 000 stop a nižší, letadla s pevnými křídly ve výšce 9 000 stop. Byly zřízeny 4 navigační body pro vyčkávání letounů a vrtulníků. K dispozici byly vrtulníky typu Cobra, Apache, Blackhawk a CH-46, které se využívaly pro zdravotnický odsun (Medical Evacuation – MEDEVAC) a pro zásobování.

Byly pořízeny podrobné snímky Fallúdži a změřeny souřadnice vybraných důležitých budov. Všechny snímky měli k dispozici i piloti CAS, kteří používali i stejné referenční body. Příslušníci pozemních jednotek znali zásady poskytování blízké letecké podpory stejně jako příslušníci roty pro koordinaci paleb pozemního dělostřelectva, námořního dělostřelectva a prostředků blízké vzdušné podpory (Air Naval Gunfire Liaison Company – ANGLICO) a předsunutý letecký návodčí (Forward Air Controllers – FAC) a měli k dispozici stejné a stejně očíslované snímky.[4]

Takže pokud byl udán cíl, například budova číslo 32, každý věděl, o jakou budovu se jedná, bez ohledu na barvu uniformy. To umožnilo hladký průběh palebné podpory tankových a mechanizovaných jednotek.

Zkušenosti z vedení mírových operací potvrzují, že dělostřelecké jednotky mají nadále nezastupitelnou úlohu při poskytování palebné podpory tankovým, mechanizovaným a pěším jednotkám, a to jak v zastavěném prostoru, který klade vyšší nároky na přesnost dělostřeleckých paleb, tak v horském terénu. Podcenění úlohy dělostřelectva a absence hlavňového dělostřelectva v operaci Anakonda, vedené v horském terénu, mohlo vést až k jejímu nezdaru. Absence dělostřelectva musela být vyvážena neúměrnou zátěží minometných jednotek a jednotek blízké letecké podpory (Close Air Support – CAS). To se bohužel neobešlo bez četných zpoždění a palby do vlastních řad. Plán palebné podpory v soudobých operacích vychází ze stávajících doktrinálních dokumentů, jako tomu bylo například v bitvě o město Fallúdža, která probíhala od 8. do 20. listopadu 2004.

pokračování na stránkách .....
Uživatelský avatar
Antoncz
SGT (Četař)
SGT (Četař)
 
Příspěvky: 99
Registrován: pon 11. srp 2014 18:15:44

Re: Zkušenosti z použití dělostřelectva v soudobých operacíc

Příspěvekod Born » ned 25. led 2015 16:52:52

Cenné informace i pro nás virtuální pěšáky. Docela bych byl pro na toto téma vytvořit nějakou misi. Mám v hlavě scénář.
Uživatelský avatar
Born
1SG (Štábní rotmistr)
1SG (Štábní rotmistr)
 
Příspěvky: 69
Registrován: pon 24. bře 2014 22:26:05

Re: Zkušenosti z použití dělostřelectva v soudobých operacíc

Příspěvekod Antoncz » ned 25. led 2015 17:09:50

Born píše:Cenné informace i pro nás virtuální pěšáky. Docela bych byl pro na toto téma vytvořit nějakou misi. Mám v hlavě scénář.


To zní dobře, sem s tím.
Uživatelský avatar
Antoncz
SGT (Četař)
SGT (Četař)
 
Příspěvky: 99
Registrován: pon 11. srp 2014 18:15:44

Re: Zkušenosti z použití dělostřelectva v soudobých operacíc

Příspěvekod Born » ned 25. led 2015 21:56:20

Dobře, chceš ji vytvořit?
Uživatelský avatar
Born
1SG (Štábní rotmistr)
1SG (Štábní rotmistr)
 
Příspěvky: 69
Registrován: pon 24. bře 2014 22:26:05

Re: Zkušenosti z použití dělostřelectva v soudobých operacíc

Příspěvekod Antoncz » čtv 29. led 2015 9:12:04

Born píše:Dobře, chceš ji vytvořit?


Jo, proč ne)) Domluvíme se.
Uživatelský avatar
Antoncz
SGT (Četař)
SGT (Četař)
 
Příspěvky: 99
Registrován: pon 11. srp 2014 18:15:44

Re: Zkušenosti z použití dělostřelectva v soudobých operacíc

Příspěvekod Antoncz » pon 22. čer 2015 19:37:38

Není vůbec špatné je mít za zády )))


Zde se dozvíte, jak přidat YouTube videa do svého fora
Uživatelský avatar
Antoncz
SGT (Četař)
SGT (Četař)
 
Příspěvky: 99
Registrován: pon 11. srp 2014 18:15:44


Re: Zkušenosti z použití dělostřelectva v soudobých operacíc

Příspěvekod Born » stř 16. pro 2015 20:50:14

Nechtěl bych být na druhé straně té jejich balistické dráhy.
Uživatelský avatar
Born
1SG (Štábní rotmistr)
1SG (Štábní rotmistr)
 
Příspěvky: 69
Registrován: pon 24. bře 2014 22:26:05


Zpět na POKEC

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

cron